به گزارش «اکوپویا» ( )، سعیدرضا کیخا در نخستین روز این مسابقات ضمن ثبت ششمین حرکت جهانی(کیخا٦) به نام خود، در وسیله خرک‌حلقه در میان ٤٤ ورزشکار قدرتمند جهان، فینالیست این مسابقات شد.

حدیدترین و مهمترین اخبار بانک ها را اینجا بخوانید.

“https://ecopooya.ir/bank