به گزارش «اکوپویا» ( )، علی  موسوی زاده مدیر امور اعتباری بانک در این سفر مدیرعامل را همراهی می کرد.

حدیدترین و مهمترین اخبار بانک ها را اینجا بخوانید.

“https://ecopooya.ir/bank