به گزارش «اکوپویا»، بانک مرکزی آمار تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال جاری را ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، بیش از ۵۸ درصد از کل تسهیلات ارائه شده در این مدت مربوط به بخش تأمین سرمایه در گردش بوده که رقم آن به حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این در حالی است که تسهیلات ارائه شده به سایر بخش‌ها در مجموع، اندکی بیش از ۴۱ درصد بوده است.

صنعت، خدمات و بازرگانی بیشترین تسهیلات بانکی را گرفتند

اما در میان تسهیلات ارائه شده برای تأمین سرمایه در گردش، بیشترین میزان این تسهیلات را بخش صنعت و معدن دریافت کرده است؛ به طوری که از مجموع ۳۱۶ هزار میلیارد تومان ارائه شده، بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن به این بخش رسیده که حدود ۳۸ درصد تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش را شامل می‌شود.

پس از بخش صنعت و معدن، بیشترین تأمین سرمایه در گردش به بخش خدمات تعلق گرفته که این بخش در ۱۰ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و حدود ۳۳ درصد این تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

بخش بازرگانی نیز در این مدت بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند که سهم این بخش از دریافت این نوع از تسهیلات ۱۶ درصد بوده است.

کشاورزی فقط ۸ درصد!

تأمین سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها برای بخش کشاورزی نیز در این ۱۰ ماه، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که حدود هشت درصد از تسهیلات این بخش را به خود اختصاص داده است.

در این میان بخش ساختمان فقط ۹,۸۰۰ میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش دریافت کرده که سه درصد از تسهیلات این بخش را تشکیل می‌دهد.

به گزارش «اکوپویا»، براساس آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخش‌های اقتصادی ۵۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام