به گزارش  «اکوپویا» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران گزارشی از خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در واحدهای مسکونی معمولی در سال ۹۵ منتشر کرد.

بر این اساس، ۵۶ درصد از حجم خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در خانه­ هایی با متراژ ٥١ تا ١٠٠ مترمربع ساکن هستند. همچنین سهم مستاجرین در واحدهای مسکونی با متراژهای بالاتر به تدریج کاهش می­‌یابد و خانوارها با نحوه تصرف مستاجر بیشتر در متراژهای پایین سکونت دارند.

۶٠.٥ درصد از خانوارهای عادی و گروهی مالک و ٣٠.٧ در صد از خانوارها مستاجر هستند.

جزئیات کامل این گزارش در اینفوگرافیک زیر آمده است.