به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبری اکوپویا، مازیار  حسینی در مراسم بزرگداشت روز مهندس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسکن کالایی است که از ضوابط و روابط حاکم بر اقتصاد کشور تاسی می پذیرد.

وی افزود: منتها یک اصل بدیهی در اقتصاد وجود دارد که آن نظام عرضه و تقاضاست. با توجه به این که به هر دلیلی سیاست های انقباضی در سال های گذشته بر فضای ساخت و ساز حاکم بوده است، متاسفانه طرف عرضه مسکن کاهشی و طرف تقاضا افزایشی بوده است.

وی تصریح کرد: بین 600 تا 800 هزار واحد مسکونی در سال نیاز داریم و باید ساخته شود. این عدد حداقل نیاز کشور به مسکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به طور میانگین طی سال های اخیر حدود 320 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.