به گزارش خبرنگار اقتصادی «اکوپویا» بعد از اعلام رسمی انتقال وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت علی اکبر مهرفردمعاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به سرعت با ارسال نامه ای دست نویس به مدیران،مشاوران و کارشناسان خود در معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: از امروز 5.5. 98 هرگونه کنترل و تایید ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی را اعم از واردات با ارز رسمی یا ارز نیمایی به جز نهاده های کشاورزی (سموم، داروهای دامی، مکمل ها، بذور، مواد ژنتیکی، دام های مولد نژاد) متوقف و از هرگونه تایید جدید خودداری نمایید.

بنابراین گزارش این شش محصول از محصولات تخصصی بخش کشاورزی است که بر اساس این نامه اختیارات آن در وزارت جهاد کشاورزی مانده است.

پیرو این نامه  عباس قبادی بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با ارسال نامه ای به مدیران خود با بیان اینکه در واردات محصولات کشاورزی نظر مسئولین وزارت جهاد کشاورزی گرفته شود نوشت: نظر به یادداشت مورخ98/5/5 معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ضروری است از یوم جاری فرآیند ثبت سفارش کالاهای اساسی بدون وقفه در قالب سامانه های مربوط توسط اداره کل خدمات بازرگانی اجرایی گردد و مراتب به دفتر مقررات صادرات جهت ثبت سفارش ارسال شود.

 ضمناً کماکان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بررسی و تایید ثبت سفارش سایر ردیف‌های تعرفه مشمول ارز رسمی و نیمایی اقدام خواهد نمود. 

انتهای پیام/