به گزارش «اکوپویا»، در پی انتشار گزارشی توسط «اکوپویا» با عنوان «ارزیابی‌های وابسته درکمین صنعت بیمه» مبنی بر بروز تخلفاتی در حوزه ارزیابی‌های خسارت توسط برخی از شرکت‌های بیمه ای، بیمه مرکزی با انتشار جوابیه، ضمن تایید این خبر،  اعلام کرد: مطابق با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد یکی از شرکت های ارزیابی خسارت بیمه‌ای که با مشارکت کانون بازنشستگان یک شرکت بیمه تأسیس شده، درزمینه ارزیابی خسارت با شرکت متبوع خود همکاری دارند که بر اساس نظرات اداره کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای موضوع مغایر با تبصره «۲» ماده «۷» آیین نامه شماره «۸۵» تلقی شد و به همین خاطر، مراتب از اداره کل حقوقی نیز استعلام و پس از اخذ تأییدیه از سوی آن اداره کل، موضوع یاد شده برای رعایت مقررات و آیین نامه مذکور و به منظور حمایت از حقوق زیان‌دیدگان، به شرکت ارزیابی خسارت وشرکت بیمه موردنظر اعلام شد.

بر اساس این جوابیه، در حال حاضر پاسخ های اخذ شده از این شرکت بیمه‌ای در بیمه مرکزی در حال بررسی است که پس از اتخاذ تصمیم و درصورت لزوم طرح در کمیته انضباطی مربوطه، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

 در این جوابیه همچنین به سازوکار نظارتی بیمه مرکزی بر خدمات بیمه ای هم اشاره شده و آمده است: به منظور نظارت بر عملکرد شبکه خدمات بیمه ای(نمایندگان بیمه، کارگزاران رسمی بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای) و رسیدگی به تخلفات آنان، بر اساس مصوبه هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیته ای تحت عنوان، کمیته انضباطی شبکه خدمات بیمه ای در بیمه مرکزی و با محوریت این اداره کل(متشکل از مدیریت‌های بازرسی، دفتر مرکزی حراست، پذیرش موسسات و همچنین بازرس ویژه ریاست کل) تشکیل می‌شود و نسبت به رسیدگی به تخلفات شبکه خدمات بیمه‌ای و برخورد نظارتی لازم با آنان تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

در جوابیه بیمه مرکزی همچنین تاکید شده است: بر اساس تبصره «۲» ماده «۷» آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای(آیین نامه شماره «۸۵» مصوب شورای عالی بیمه) ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقیقی، اعضای موسسه غیرتجاری ارزیابی خسارت بیمه‌ای و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سهامی خاص و تعاونی متعارف ارزیابی خسارت بیمه‌ای و همچنین اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آنان نباید هیچگونه نفع مستقیم و یا غیرمستقیم در پرونده خسارت تحت ارزیابی خود داشته باشند.

انتهای پیام