به گزارش خبرنگار اقتصادی «اکوپویا»، در روزهای اخیر موضوع حذف سامانه تعیین ارزش گمرک و پیشنهاد ایجاد کمیته فرادستگاهی برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی خبرساز شده است.

گمرک در مکاتبه‌ای با دبیر ستاد تنظیم بازار، پیشنهاد تشکیل یک کمیته فرادستگاهی برای بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی را مطرح کرده است. در این پیشنهاد آمده است، کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه صنف مربوطه که ارزش کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی تشکیل شود تا توجه به کلیه مواد قانونی و مقرراتی ارزش کالا در این کمیته مصوب و بانک اطلاعاتی متشکله مبنای ارزش اقلام و کالاها در هنگام ثبت سفارش، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و موارد پس از ترخیص قرار گیرد.

گفتنی است، به نظر میرسد، پیشنهاد ایجاد کارگروه برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی مغایر با مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن است. چراکه اولا گمرک وظیفه تعیین ارزش دارد،‌ از سوی دیگر تعیین ارزش یک وظیفه حاکمیتی است. همچنین طبق ماده 2 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی بر عهده گمرک است.

باید به این نکته نیز توجه داشت که به عقیده کارشناسان حتی در ماده 16 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 30 آیین نامه اجرایی آن اعلام شده سازمان‌های متقاضی بررسی ارزش باید از سوابق گمرک استفاده کنند نه اینکه گمرک از سوابق آنها استفاده کند.

به گزارش تسنیم، روشهای تعیین ارزش کالاهای وارداتی در ماده 15 قانون امور گمرکی دقیقا تشریح شده است و ضوابط اجرایی آن در آیین نامه اجرایی مربوطه آمده است.
این روشها و ضوابط بر مبنای موافقت نامه  ارزش‌ سازمان تجارت جهانی تدوین و مصوب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

گفتنی است، وضعیت در مورد تعیین ارزش کالاهای صادراتی تا حدودی متفاوت است، در مورد ارزش کالاهای صادراتی قانون و آیین نامه مشخص نموده که گمرک قیمت عمده فروشی کالا را به از مراجع ذیربط استعلام نماید و در آیین نامه اجرایی ماده 22 به این نکته اشاره شده که گمرک می تواند جهت تعیین ارزش کالاهای صادراتی کارگروهی تشکیل بدهد.

این درحالی است که همانطور که اشاره شده در ماده 15 جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی به صراحت بیان شده گمرک باید بر مبنای روش‌های مشخص نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی اقدام کند.

به گزارش تسنیم، تعیین ارزش در گمرکات به یکی از موضوعات چالش بر انگیز در حوزه تجارت خارجی تبدیل شده است. تا کنون روشهای مختلفی برای کنترل فساد و تخلف در اینحوزه در دستور کار قرار گرفته است اما نتایج این عمکلردها تا کنون شفاف نشده است. در حال حاضر در سامانه tsc ارزش کالاها توسط کارشناسان وارد میشود و با توجه به تعداد بسیار بالای رکوردهای ثبت شده در این سامانه وضعیت دقت این ارزشهای ثبت شده از شفافیت کافی برخوردار نیست. در حال حاضر با پیشنهاد گمرک، تعیین ارزش کالا به جای یک کارشناس توسط یک کمیته به ریاست گمرک تعیین میشود که بایستی منتظر ماند و دید و بعد از تصویب احتمالی این پیشنهاد چه تغییری در نحوه تخلفات این حوزه روی خواهد داد.
گفتنی است، در حال حاضر تعیین ارزش خودرو در گمرکات به یکی از کم چالش ترین موضوعات تعیین ارزش بدل شده است به نظر میرسد در صورت تعیین شفاف ارزش همه کالاها مانند خودرو وضعیت تعیین ارزش در گمرکات سامان بگیرد.

 

انتهای پیام/