اخبار اقتصادی

فراز و فرودهای ۱۲ساله بازار کار بررسی شد

بررسی خروجی سیاست‌های سه دولت اخیر در حوزه بازار کار نشان می دهد به رغم کاهش ۱۱۹ هزار نفر از جمعیت شاغل در طول چهار، ۲۸۳ هزار نفر نیز از جمعیت بیکار کشور کاسته شد؛ اما در دولت دهم ۳۷۳  هزار شغل در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در کشور ایجاد شد. ضمن اینکه در این مدت ۸ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در عین حال که در دولت یازدهم وضعیت اشتغالزایی کشور روند مطلوبی را نسبت به دو دولت ماقبل طی کرد و یک میلیون و ۲۴۲ هزار شغل…

ضرورت تشکیل انجمن بانکی ایران و اروپا

نادر مالکی در ششمین همایش تجاری ایران و اروپا با برشمردن ویژگی های جمهوری اسلامی ایران از تلاش ایران برای برقراری روابط تجاری با اروپا خبر داد و گفت: طرف اروپایی میل بسیار زیادی برای بهبود روابط ایران و آلمان داشت و بر این اساس متاسفانه سوال مهم این است که بسیاری از بانکها هنوز متوجه هستند جریمه هایی را که به دادگاههای آمریکا پرداخت کرده اند و دولت ترامپ کار را مشکل تر کرده است. وی افزود: دولت امریکا این توافق را بدترین توافق می داند، بنابراین ممکن است که ترامپ به زودی از برجام خارج شود و از…

۱ ۲,۵۱۷ ۲,۵۱۸ ۲,۵۱۹