گردشگری

اخبار مسکن/ امیرآباد محله‌ای با ماهیت گردشگری

اکوپویا؛ امیرآباد از محله‌های قدیمی و بااصالت، در منطقه ۶ شهرداری تهران قرار گرفته است. این منطقه ۶ ناحیه و ۱۶ محله دارد. از دیگر محله‌های مهم واقع در این منطقه می‌توان به نصرت، کشاورز، یوسف‌آباد، بهجت‌آباد، کریم‌خان، ساعی و آرژانتین اشاره کرد.

اخبار مسکن/ امیرآباد محله‌ای با ماهیت گردشگری

اکوپویا؛ امیرآباد از محله‌های قدیمی و بااصالت، در منطقه ۶ شهرداری تهران قرار گرفته است. این منطقه ۶ ناحیه و ۱۶ محله دارد. از دیگر محله‌های مهم واقع در این منطقه می‌توان به نصرت، کشاورز، یوسف‌آباد، بهجت‌آباد، کریم‌خان، ساعی و آرژانتین اشاره کرد.

خبر روز/ سند اشتغال استان بوشهر تهیه شد

استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی گفت: در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی ضمن شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه بر اساس سند اشتغال استان، اجرای طرح‌های کارآفرینی مورد توجه ویژه قرار دارد.